top of page
Doctor's Desk

MZ JointScan AB hjälper dig med: 

Ultraljudsdiagnostik av ledbesvär

 * Reumatiska sjukdomar

 * Artros i leder

 * Tendinos (senskada)

 * Besvär i muskelfästena

Injektion av leder med Ultraljud

 * Kortison

 * PRP

 * Dry needling

bottom of page